Dịch vụ chuyển Region 3DS

200,000₫

Mô tả

Thông tin mô tả

Chi tiết

Dịch vụ chuyển Region cho máy 3DS:

 - Từ Japan sang US

 - Từ Eu sang US

Giúp chơi game gốc không bị phân vùng.

 - Can thiệp bằng phần mềm, không mở máy

 - Thời gian nhận máy: 1 ngày

Điều kiện:

 - Máy đã hack và cài đặt arm9

Sản phẩm liên quan

 Dịch vụ chuyển Region 3DS