Máy PS5

Hết hàng
 Máy Playstation 5 825GB Blu-Ray Disc Edition  Máy Playstation 5 825GB Blu-Ray Disc Edition
14,490,000₫
Hết hàng
 Máy Playstation 5 825GB Digital Edition  Máy Playstation 5 825GB Digital Edition
19,900,000₫
-1%
 Máy Playstation 5 825GB Standard - JAP Version  Máy Playstation 5 825GB Standard - JAP Version
21,190,000₫ 21,490,000₫