Mimi Game chuyên nhập các dòng hàng hiếm trên thị trường như Limited Edition Collector Edition, đặc biệt cho các hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch...