859 - Overcooked! All You Can Eat

1,080,000₫

Mô tả

.

Overcooked! All You Can Eat là sự pha trộn giữa Overcooked!, Overcooked! 2 và mọi nội dung bổ sung được phát hành cho cả hai trò chơi được ‘remastered’, cộng thêm hơn 200 cấp độ ẩm thực, bảy cấp độ mới, ba đầu bếp mới, trên nền đồ họa 4K/60fps.

Nội dung từ Overcooked! đã được phát triển lại bằng công cụ tạo nên Overcooked! 2, cho phép các cấp độ từ Overcooked! được chơi trực tuyến và Overcooked! All You Can Eat cũng sẽ có tính năng ‘cross-platform multiplayer’.

Phát triển bởi: Team17, Ghost Town Games
Phát hành bởi: Team17
Dành cho máy: PlayStation 4
Số người chơi: 1-4

Có Thể Bạn Quan Tâm

 858 - Harvest Moon: One World  858 - Harvest Moon: One World
1,320,000₫
 857 - Dark Souls Trilogy  857 - Dark Souls Trilogy
1,400,000₫
 857 - Little Nightmares II  857 - Little Nightmares II
1,150,000₫
 856 - Persona 5 Strikers  856 - Persona 5 Strikers
1,280,000₫
 859 - Overcooked! All You Can Eat
 859 - Overcooked! All You Can Eat
 859 - Overcooked! All You Can Eat
 859 - Overcooked! All You Can Eat