5525 - Midnight Mysteries: The Edgar Allan Poe Conspiracy

5,000₫

Mô tả

Thông tin mô tả

Chi tiết

In Midnight Mysteries: The Edgar Allan Poe Conspiracy, the player takes on the persona of a famed writer who is known for solving cold cases. One night, the player is visited by the ghost of Edgar Allan Poe and given an invitation to attend the bicentennial celebration of Poe’s life and works. Recognizing this as an opportunity to discover the truth behind Poe's death, the player goes on a hidden-object adventure through some of the author’s most famous works, including The Mystery of Marie Rogêt and The Gold Bug.

Dịch tự google:

Trong Midnight Mysteries: Âm mưu Edgar Allan Poe, người chơi có tính cách của một nhà văn nổi tiếng người nổi tiếng với việc giải quyết các trường hợp cảm lạnh. Một đêm, người chơi sẽ được truy cập bởi hồn ma của Edgar Allan Poe và đưa ra một lời mời đến tham dự lễ kỷ niệm hai trăm năm của cuộc đời và tác phẩm của Poe. Nhận thức được điều này như là một cơ hội để khám phá sự thật đằng sau cái chết của Poe, người chơi đi vào một cuộc phiêu lưu ẩn đối tượng thông qua một số công trình nổi tiếng nhất của tác giả, trong đó có The Mystery of Marie Roget và Bug vàng.

Có Thể Bạn Quan Tâm

 5525 - Midnight Mysteries: The Edgar Allan Poe Conspiracy