3060 - Hotel Giant DS

5,000₫

Mô tả

Thông tin mô tả

Chi tiết

Hãng Phát Hành  :  Nobilis

Thể Loại               :  Strategy

ESRB Rating         :  Everyone

Số Người Chơi      :  1 Người


Có Thể Bạn Quan Tâm

 3060 - Hotel Giant DS