PSP Skype Headset

450,000₫

Mô tả

Với PSP Skype Headset bạn có thể thoải mái tán gẫu qua Skype trên chiếc máy PSP

 PSP Skype Headset