Bluetooth CSR 4.0 Dongle dành cho PC Laptop

120,000₫

Mô tả

Sản phẩm Bluetooth CSR 4.0 Dongle hỗ trợ tay cầm PS3, PS4 chơi trên máy PC / Laptop

Sản phẩm liên quan

 Bluetooth CSR 4.0 Dongle dành cho PC Laptop
 Bluetooth CSR 4.0 Dongle dành cho PC Laptop
 Bluetooth CSR 4.0 Dongle dành cho PC Laptop