Bao vải PSP Transformers

140,000₫

Mô tả

Bao vải dành cho PSP.

Trang trí bằng các hình ảnh Transformers.

 Bao vải PSP Transformers