613 - Super Street Fighter 4 Arcade Edition

25,000₫

Mô tả

Bổ sung nhiều nhân vật mới, cải tiến Replay Channel, Super Street Fighter IV Arcade Edition mang đến chơi một phiên bản Street Fighter hoàn toàn khác biệt.

Super Street Fighter IV Arcade Edition gồm 39 nhân vật kinh điển như Ryu, Chun-li, Juri, El Fuerte, và Rufus, cùng với 4 nhân vật được làm mới từ phiển bản Street Fighter trước như Yun, Yang, và Oni.

 613 - Super Street Fighter 4 Arcade Edition