5549 - Calvin Tucker's Redneck: Farm Animal Racing Tournament

5,000₫

Mô tả

Thông tin mô tả

Chi tiết

Calvin Tucker's Redneck: Farm Animal Racing Tournament is a wacky kart game with loads of typical redneck humor. Their crazy organized tournaments bring them from the Farm to the tropical Pirate Island, from polar tundra to the sands of Egypt. And from inside the Pyramid, they can be warped in time to Medieval times and return by UFO back in time again.

Dịch từ google:

Calvin Tucker của Redneck: Tournament trang trại động vật Racing là một trò chơi đua wacky với tải trọng của sự hài hước Redneck điển hình. Tổ chức giải đấu điên rồ của họ mang lại cho họ từ nông trại đến đảo nhiệt đới Pirate, từ cực lãnh nguyên cát của Ai Cập. Và từ bên trong Kim tự tháp, họ có thể bị biến dạng trong thời gian thời Trung Cổ và trở về UFO trở lại trong thời gian một lần nữa.

Có Thể Bạn Quan Tâm

 5549 - Calvin Tucker's Redneck: Farm Animal Racing Tournament