5497 - The Hidden Object Show

5,000₫

Mô tả

Thông tin mô tả

Chi tiết

Do you think you have what it takes to compete in the second season of The Hidden Object Show? Test your skills of observation in this dizzing wirlwind tour of a wacky amusement park. Compete for your chance to win loads of carnival prizes as well as our biggest grand prize yet. So, ya think you can do it?! Come for a ride!

Dịch từ google:

Bạn có nghĩ rằng bạn có những gì nó cần để cạnh tranh trong mùa thứ hai của The Hidden Object Show không? Kiểm tra các kỹ năng của bạn quan sát trong tour này wirlwind dizzing của một công viên vui chơi wacky. Cạnh tranh để có cơ hội giành chiến thắng vô số giải thưởng trong lễ hội cũng như giải thưởng lớn nhất lớn của chúng tôi chưa. Vì vậy, ya nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó? Hãy cho đi xe!

Có Thể Bạn Quan Tâm

 5497 - The Hidden Object Show