3169 - Tales Of Hearts

5,000₫

Mô tả

Thông tin mô tả

Chi tiết

Hãng Phát Hành  :  Bandai Namco Games

Thể Loại               :  Role Playing

ESRB Rating         :  Everyone 10+

Số Người Chơi      :  1 Người


Sản phẩm liên quan

 3169 - Tales Of Hearts